Atbildes uz jautājumiem

1. Kā iesniegt stāstu par pieredzētu vardarbību?

Sadaļā “Iesniegt stāstu” jūs varat dalīties ar pieredzēto, uzrakstot to un aizpildot obligātos laukus (pārējie ir pēc izvēles). Iespējams pievienot arī papildmateriālus – fotogrāfiju, zīmējumu, Word, pdf dokumentu, kā arī norādīt kartē notikuma vietu. Stāstu var rakstīt arī ar roku un sūtīt uz adresi:
Vardarbības arhīvs, Autobiogrāfiju krājums
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Mūkusalas iela 3, Rīga
LV-1048

2. Par ko var rakstīt?

“Vardarbības arhīvs” ir paredzēts dažāda veida pieredžu stāstiem par vardarbību. Tas var būt ikviena veida vardarbīgs nodarījums – gan fizisks, gan emocionāls –, ko Jums nācies pieredzēt. Rakstīt var atklāti - minot savu vārdu, gan arī anonīmi, nenorādot savu vārdu un uzvārdu vai citu personisku informāciju, pēc kuras jūs varētu identificēt.

3. Kur glabāsies un kam būs pieejams mans stāsts?

Stāsti glabāsies Autobiogrāfiju krājumā (autobiografijas.lv), kas tiek veidots LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LU LFMI) Latviešu folkloras krātuvē. Stāsti nav publiski pieejami. Piekļūt tiem var “Vardarbības arhīva” veidotāji, pētnieki, studenti, kas šos stāstus izmantotu pētniecībā, vai mākslinieki, kuru mērķis būtu izmantotu stāstus mākslinieciskām refleksijām par vardarbības tēmu. Katru pieteikumu kolekcijas izmantošanai pētniecībā vai mākslinieciskā jaunradē individuāli izvērtēs Autobiogrāfiju krājuma veidotāji.

Saziņa ar Autobiogrāfiju krājuma veidotājiem: dh@lulfmi.lv

4. Vai ir iespējams noskaidrot manu identitāti?

“Vardarbības arhīvā” pieņem anonimizētus stāstus un informāciju, ko autors pats par sevi ir minējis. Šīs iniciatīvas nolūks nav noskaidrot iesniedzēja personību un nekādi papildu dati fiksēti netiek.

5. Vai es saņemšu atbildi/palīdzību, iesniedzot stāstu?

“Vardarbības arhīvs” nesūta atbildes uz iesniegtajiem stāstiem un nesniedz palīdzību. Ja Jums ir nepieciešama palīdzība, lūgums sazināties ar speciālistiem. Sīkāka informācija sadaļā “Palīdzība”.

6. Vai iespējams izņemt stāstu no “Vardarbības arhīva”?

Tā kā “Vardarbības arhīvā” tiek pieņemti anonimizēti stāsti un iesniedzēju identitāte nav zināma, tad stāstus nav iespējams no arhīva izņemt, jo nevaram pārliecināties, ka tieši Jūs rakstījāt attiecīgo stāstu.